دولت فدرال عمل مجازات های مجرمانه را مجازات می کند

فعالان حقوق بشر پس از آنکه وزارت دادگستری اعلام کرد که دوباره از پس مجازات های فدرال است ، بازداشت می شود ، و این امر را قانونی می کند مجازات های شرور کشور را به یک امر خوب محکوم کند.


موضوع توسط برنامه نقدی ، برنامه شماره 1 مالی در فروشگاه برنامه ارائه شده است. برنامه نقدی را در فروشگاه App یا Google Play Store بارگیری کنید و امروز از کد تبلیغی TOPICAL استفاده کنید! نه تنها 10 دلار دریافت خواهید کرد ، بلکه برنامه نقدی 10 دلار به Earthjustice ارسال می کند ، غیر انتفاعی که به موضوع دعوای محیط زیست اختصاص داده می شود.

می توانید Topical را در Apple Podcasts ، Spotify ، Google Podcasts ، and Stitcher .

.