استیسی آبرامز اهداف خود را برای اولین زن سیاهپوست Veep پاک کرد

آوریل 25, 2020

داستین چمبرس ( گتی ایماژ ) ماه ها ، جورجیا سابق نامزد استادی آبرامز ، استیسی آبرامز ، در رابطه با اینکه یکی از همدستان های شخصی برای انتخابات سال 2020 است ، ابراز علاقه کرده است. اما اکنون که جو بایدن ، معاون رئیس جمهور سابق ، نامزد فرضی است ، آبرامز اهداف خود […]