دولت فدرال عمل مجازات های مجرمانه را مجازات می کند

فوریه 25, 2020

فعالان حقوق بشر پس از آنکه وزارت دادگستری اعلام کرد که دوباره از پس مجازات های فدرال است ، بازداشت می شود ، و این امر را قانونی می کند مجازات های شرور کشور را به یک امر خوب محکوم کند. موضوع توسط برنامه نقدی ، برنامه شماره 1 مالی در فروشگاه برنامه ارائه شده […]