تیم کوک ، مدیرعامل اپل ، کاهش کار در جلسه شرکت را رد نمی کند

آوریل 18, 2020

کارمندان اپل ممکن است مجبور به کاهش کار شوند ، طبق یک جلسه در سطح شرکت که توسط مدیر عامل دیگر خوش بینانه تیم کوک در روز پنجشنبه برگزار شد. گزارش های بلومبرگ نشست مجازی برای گفتگو در مورد برنامه اپل برای مهار همه گیر کوروی ویروس فراخوانده شده است. این شرکت را دید که […]