پنگ RPG در این بهار در حال آمدن است

آوریل 1, 2020

هفته گذشته آتاری یک بازی جدید فرماندهی موشک را منتشر کرد. این هفته آتاری اعلام کرد پونگ . در Pong Quest ، توسعه یافته توسط UK design duo Ink Checkered ، بازیکنان با جستجوی توپ های عقب و جلو ، در سیاه چال های خیالی با الهام از سایر کلاسیک های آتاری کشف می کنند. […]