ویل اسمیت و تیرا بنك دوباره صحنه محبوب "پرنس تازه" را دوباره برقرار می كنند

آوریل 9, 2020

برادران وارنر توزیع تلویزیون داخلی "در غرب فیلادلفیا متولد و بزرگ شده ،" در خانه خود انزوا جایی است که ما بیشتر روزهای خود را گذراندیم … در حین سفارش در خانه. اگر می توانید آن را باور کنید ، سال 2020 از زمان 30 سال خواهد بود] شاهزاده تازه بل-ایر در NBC (10 سپتامبر […]