پزشکان از آزمایش کروناویروس در جامعه سیاه نگران بودند

مارس 24, 2020

Shutterstock جامعه سیاه از مدت ها قبل که مورد مراقبت های بهداشتی در آمریکا است مورد حمایت قرار نمی گیرد. این مسئله ناشی از عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت یا نگرانی های ما جدی گرفته نشده است ، این مسئله سالهاست که با آن روبرو هستیم. اکنون که ما در بحران بهداشت […]