والمارت توسط خانواده بر اثر مرگ کروناویروس شکایت شد

آوریل 8, 2020

] Robyn Beck ( AFP از طریق گتی ایماژ ) از آنجا که آمریکایی ها برای تأمین قرنطینه منابع خود را تأمین می کنند ، کارگران فروشگاه های مواد غذایی بعنوان یکی از اساسی ترین کارگران کشور تبدیل شده اند. متأسفانه ، آنها هنگام آسیب زدن به قرارداد COVID-19 بسیار آسیب پذیر هستند. NBC News […]