نینتندو می گوید استفاده از الکل را برای تمیز کردن نشاط و سلامتی خود متوقف کنید

آوریل 11, 2020

نینتندو یو ممکن است شنیده باشید که در حال حاضر همه گیر جهانی وجود دارد. در نتیجه شما ممکن است از عناوینی مانند الکل استفاده کرده و از دستمال مرطوب ضدعفونی کنید تا مواد شما ، از جمله سوئیچ خود را پاک کنید. نینتندو می گوید ، حداقل اگر اولویت شما آسیب رسیدن به سیستم […]