ساکرامنتو – افسر پلیس برای وحشیگری پلیس ، در فیلم

مارس 15, 2020

screengrab ( YouTube ] الک گروو ، برایان اشمیت ، افسر پلیس کالیفرنیا به دلیل استفاده از "نیروی بیش از حد" بر یک مظنون در ژوئن گذشته در حالی که در پاسخ به تماس 911 پاسخ داد ، اخراج شد. اداره پلیس ساکرامنتو آزاد شد. فیلم دوربین افسر مظنون به سرقت در حال ضرب و […]