FDA محدودیت های اهدای خون گی را از بین می برد

آوریل 3, 2020

Mario Tama ( Getty Images ) در این مرحله ، شما احتمالاً نیازی به من ندارید تا دوباره تأکید کنم که بیمارستان ها همه چیز کمبود دارند. خوشبختانه ، سازمان غذا و دارو روز پنجشنبه حرکاتی انجام داده است که امیدوارم حداقل یکی از این کمبودها را کاهش دهد. در ابتدا ، مردان همجنسگرا قبل […]