در اینجا مکان های قفل شدن کوروی ویروس تاکنون ذکر شده است

مارس 15, 2020

برای متوقف کردن انتشار koronavirus رمان ، برخی از کشورها از کشورها اقدام جدی انجام می دهند: جلوگیری از ورود جمعیت یا خروج از مناطق خاص ، که در غیر این صورت به عنوان قفل قفل شناخته می شود. ایتالیا برای اولین بار در اروپا بود (اکنون مرکز بهداشت همه گیر ، مطابق WHO) که […]

ستاره "پرتره یک بانوی در آتش" به برنده شدن جایزه رومن پولانسکی اعتراض می کند

فوریه 29, 2020

در زمانی که نام های بزرگی از هالیوود مانند هاروی واینشتین در پاسخ به جنایات خود هستند ، یک هیئت منصفه جشنواره نمی تواند انتظار داشته باشد بدون هیچ گونه عکس العملی جایزه رومن پولانسکی را صادر کند. پس از آنکه پولانسکی به عنوان بهترین کارگردان فیلم فرانسه معرفی شد. جوایز سزار آکادمی ، پرتره […]