U.N. نام های فنلاند خوشبخت ترین کشور برای سومین سال در یک ردیف است

گزارش شادی جهانی سازمان ملل در سال 2020 نشان داد كه فنلاند شادترین شهروندان جهان را به دنبال دارد ، و سایر كشورهای نوردیك از نزدیک دنبال می شوند در حالی كه ایالات متحده یك نقطه را به شماره 18 رسانده است. شما شما چه فکر می کنید؟ ؟

"مطمئناً ، در فنلاند کار می کند ، اما من فکر نمی کنم خوشبختی برای ایالات متحده مناسب باشد" جری اسکاگر • کارشناس صندلی

"کسی تعجب می کند که چگونه فکر کردند Angry Birds ."

Christoph Thibodeaux • تخته سنگ مرمر Polisher

.